Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uran

11. 2. 2006

                                Uran

Sedmá planeta Sluneční soustavy je další z plynných obrů s velmi nízkou (-220°C=53K) teplotou. Kromě vodíku a helia obsahuje atmosféra také metan, způsobující namodralé zbarvení. Ve středu Uranu je jádro z hornin a železa.

     Sedmá planeta Sluneční soustavy je další z plynných obrů s velmi nízkou (-220°C=53K) teplotou. Kromě vodíku a helia obsahuje atmosféra také metan, způsobující namodralé zbarvení. Ve středu Uranu je jádro z hornin a železa. Rotační osa Uranu je vzhledem k rovině oběhu stočená na bok (98°), patrně díky střetu s jinou velkou planetou při vzniku Sluneční soustavy. Sama rotace je diferenciální s periodou 16-17 hodin. rychlost větrů v atmosféře dosahuje až 600 km/h. Planeta má 11 málo patrných mladých prstenců, objevených při zákrytu jedné hvězdy Uranem. Uran má 5 větších a 16 drobných měsíců (do 150 km). Deset menších měsíců bylo objeveno sondou Voyager 2 v roce 1986, měsíce Kaliban a Sycorax až v roce 1998, další měsíce v roce 1999. Jeden z větších měsíců, Miranda, vypadá, jako by byl složen ze tří nebo čtyř obrovských kusů. Je možné, že v dobách dávno minulých byl měsíc rozlomen impaktem jiného tělesa a později se opět spojil v jediné těleso. Rýhy a kaňony na povrchu dosahují hloubky až 20 km, charakteristické jsou terasovité vrstvy a střídání geologicky mladších a starších oblastí. Měsíc Titania byl geologicky aktivní (rozsáhlé kaňony), Ariel je nejjasnější z Uranových měsíců a má pravděpodobně nejmladší povrch. Umbriel a Oberon jsou naopak tmavé a v minulosti byly málo geologicky aktivní.

     V čase Voyagerova průchodu byl Uranův jižní pól natočen téměř přímo ke Slunci. Z toto plyne zvláštní skutečnost, a sice, že polární oblasti přijmou více energie od Slunce než jeho rovník. Uran je přesto žhavější u rovníku než u pólů. Mechanismus, který by toto vysvětlil, zatím není znám. Teplota centra planety se odhaduje na 11 000 K, přičemž průměrná teplota mraků na povrchu je -193 °C (80 K).


           charakteristika

 Objevitel
William Herschel 
 Datum objevu
13. března 1781 

 Hmotnost (kg)
8,686 . 1025 
 Hmotnost (Země = 1)
14,535 
 Rovníkový poloměr (km)
25,559 
 Rovníkový poloměr (Země = 1)
4,0074 
 Střední hustota ( kg / m 3 )
1290 

 Střední vzdálenost od Slunce (km)
2 870 990 000 
 Střední vzdálenost od Slunce (Země = 1)
19,1914 
 Doba rotace (hod)
-17,9 
 Oběžná doba (let)
84,01 
 Střední oběžná rychlost ( km / sec )
6,81 

 Výstřednost dráhy
0,0461 
 Náklon rotační osy (°)
97,86 
 Sklon roviny oběhu (°)
0,774 

 Rovníkové povrchové zrychlení ( m / sec 2 )
7,77 
 Rovníková úniková rychlost ( km / sec )
21,30 

 Vizuální geometrické albedo
0,51 
 Magnituda (Vo)
5,52 ± 0,3
 Střední teplota mraků
-193 °C 
 Atmosférický tlak ( bar )
1,2 
 Atmosférické složení
Vodík
Helium
Metan

83% 
15% 
2%