Jdi na obsah Jdi na menu
 


Saturn

11. 2. 2006

Saturn

Saturn patří k obřím planetám Sluneční soustavy. Oběhne Slunce za 30 pozemských let, ale kolem vlastní osy se otočí za pouhých 10 hodin. Tato rychlá diferenciální rotace způsobuje obdobně jako na Jupiteru vznik pásů. Atmosféra je tvořena převážně vodíkem a heliem, s oblaky čpavku...

Saturn patří k obřím planetám Sluneční soustavy. Oběhne Slunce za 30 pozemských let, ale kolem vlastní osy se otočí za pouhých 10 hodin. Tato rychlá diferenciální rotace způsobuje obdobně jako na Jupiteru vznik pásů. Atmosféra je tvořena převážně vodíkem a heliem, s oblaky čpavku. V nitru se zřejmě nachází malé jádro z křemičitanů železa obklopené kovovým vodíkem. Vítr v atmosféře dosahuje rychlosti až 1800 km/h. Magnetické pole je slabší než u Jupitera, má dipólový charakter s osou téměř rovnoběžnou s rotační osou. Je výjimečný tím, že ho obklopuje prstenec, jenž můžeme pozorovat i menšími dalekohledy.

Vědci se domnívají, že kdysi okolo planety letělo těleso. Gravitace Saturnu jej rozdrtila a kamenné a ledové časti začaly obíhat kolem planety a vytvořily prstenec. Tyto prstence tvořené drobnými částicemi jsou patrně ledem obalené kousky hornin o velikosti od několika cm po desítky metrů. Ze Země se jeví, že se skládá z třech částí, ale kosmická sonda Voyager 1 v roce 1985 objevila, že je tvořit tisíci uzounkými prstýnky.

Saturn má velmi bohatou soustavu měsíců (30). Osm nejmenších má zcela nepravidelný tvar. Měsíc Phoebe obíhá planetu v opačném směru (retrográdně) a je pravděpodobně zachyceným asteroidem. Mimas se vyznačuje obrovským kráterem Herschel, který zřejmě vznikl po srážce s kometou nebo planetkou, jenž málem tento malý měsíc roztrhla. Největší ze Saturnových družic je Titan. Titan se od všech měsíců planet zcela liší a to tím, že má jako jediný atmosféru tvořenou hlavně dusíkem a podobá se nehostinné atmosféře Venuše, a však zde nepanují obrovské teploty, nýbrž arktické zimy. To je jedním z důvodů, proč se na tomto měsíci nalézá metan ve formě kapaliny, a ne ve formě plynu. Povrch tohoto měsíce zakrývají ,,moře“ kapalného metanu. Na měsíci Enceladus buď probíhá nebo probíhala v nedávné minulosti tektonická činnost. O jeho geologické aktivitě svědčí světlé zabarvení povrchu s různými kaňony a průrvami.


Charakterisika

Hmotnost (kg)

5.69 x 1026

Hmotnost (vůči Zemi=1)

95.2

Průměr (km)

120660

Poloměr (km)

58232

Hustota (kg/m^3)

690

Gravitace (Země=1)

1.16

Úniková rychlost (m/s)

35600

Průměrná vzdálenost od Slunce (AU)

9.539

Otočka kolem osy (v pozemských hodinách)

10.2

Doba oběhu - siderická (v pozemských letech)

29.46

Doba oběhu - synodická (v pozemských dnech)

378.1

Sklon rotační osy (ve stupních)

26.7

Sklon dráhy (ve stupních)

2.49

Výstřednost dráhy (excentricita)

0.056

Délka hlavní poloosy (AU)

9.53

Povrchová teplota (K) (při tlaku 1 bar)

88 K

Albedo (reflexivita)

0.46

Složení atmosféry

97% molekulární vodík, 3% helium,0.05% methan