Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jupiter

11. 2. 2006

                              Jupiter

Jupiter je první z tzv. vnějších planet a zároveň je největší a nejhmotnější planeta Sluneční soustavy. Je téměř 318krát větší a průměr má 11krát větší než Země

     Jupiter je první z tzv. vnějších planet a zároveň je největší a nejhmotnější planeta Sluneční soustavy. Je téměř 318krát větší a průměr má 11krát větší než Země. Je složen převážně z plynů, jejichž chemické složení je podobné Slunci. Rychlá rotace Jupitera (s periodou 10 hodin) způsobuje vydouvání rovníkových vrstev a vznik pestře zbarvených pásů. Charakteristickým útvarem Jupiterovy atmosféry je Velká rudá skvrna, větší než naše planeta.

     Kolem malého kamenného jádra je oceán kapalného vodíku. Jeho vnitřní část má díky velkému tlaku odtrhány elektrony z atomárních obalů a vykazuje kovové vlastnosti (tzv. kovový vodík). Vnější část oceánu je tvořena stlačeným molekulárním vodíkem a tvoří vlastní povrch planety. Atmosféra obsahuje kromě vodíku a helia také metan, amoniak a vodní páry. Teplota pod oblaky směrem ke středu roste. Na vrcholcích mraků je –160°, o 60 km hlouběji je přibližně stejná teplota jako na Zemi, ještě kousek hlouběji je teplota na bodu varu vody. Proudy tekoucí v nitru (v kovovém vodíku) vytvářejí kolem Jupitera silné magnetické pole. Toto pole je odpovědné za pozorované polární záře způsobené Birkelandovými proudy tekoucími podél magnetických silokřivek. Tepelná bilance Jupitera vydává asi o 60% více tepelné energie, než přijímá ze slunečního záření. Předpokládá se, že tato energie pochází ze tří zdrojů: teplo z doby vzniku Jupitera; energie, uvolňovaná pomalým smršťováním planety a energie velmi slabě probíhajících termonukleárních reakcí.

     Kolem Jupitera krouží 39 měsíců, z nichž čtyři největší objevil již Galileo Galilei. Ganymedes je největším Jupiterovým měsícem. Jeho jádro z tvrdých hornin pokrývá tlustá vrstva ledu. O něco menší Callisto je silně pokrytý krátery. Nejsvětlejším Jupiterovým satelitem je Europa, jejíž 100 km tlustý ledový obal dobře odráží sluneční svit. Velmi nápadné černočervenožluté zbarvení má měsíc Io. Toto zbarvení způsobuje síra, vyvrhovaná z nitra sopek 200 km nad povrch měsíce. Vyvrhovaná ionizovaná síra vytváří kolem Jupitera tzv. plazmový torus. V prosinci 2001 bylo objeveno 11 nových měsíců 3,6 metrovým dalekohledem na Havajských ostrovech (CCD 12000×12000 pixlů, David Jewitt ad.). Jde o kilometrová skaliska.

     V roce 1992 roztrhla gravitace Jupiteru kometu Shoemaker-Levy 9 na více jak 21 kusů, které se za dva roky srazily s Jupiterem a nastalo jedno z největších vesmírných představení ve 20. století. Kdyby se tyto úlomky srazili se Zemí, náraz by byl tak silný, že by celé lidstvo zahynulo a na Zemi by nastala arktická zima.


          charakteristika

Název

parametr

Objevitel

neznámý

Datum objevení

předhistorické

Hmotnost

1,898 6.1027 kg

Objem

143 128.1010 m3

Rovníkový poloměr

71 492 km

Polární poloměr

66 854 km

Průměrný objemový poloměr

69 911 km

Eliptičnost

0,064 87

Hustota

1 326 kg/m3

Střední vzdálenost od Slunce

778 570 000 km

Přísluní

740 520 000 km

Odsluní

816 620 000 km

Otočka kolem osy - siderická

9h 50min 30s

Doba oběhu - siderická

4 332,589 dny

Střední oběžná rychlost

13,07 km/s

Maximální oběžná rychlost

13,72 km/s

Minimální oběžná rychlost

12,44 km/s

Výstřednost dráhy

0,048 9

Sklon rotační osy

3,13°

Sklon oběžné dráhy

1,304°

Gravitace při 100kPa

23,12 m/s2

Rovníková úniková rychlost

59,56 km/s

Albedo

0,52

Zdánlivá hvězdná velikost

-2,70 mag

Sluneční osvětlení

50,50 W/m2

Průměrná teplota oblak

-121°C

Vzdálenost od Země


minimální

588 500 000 km


maximální

968 100 000 km

Zdánlivý průměr ze Země


maximální

59,0 úhlových vteřin


minimální

29,8 úhlových vteřin

Průměrná hodnota v opozici ze Země


vzdálenost od Země

628 760 000 km


zdánlivý průměr

46,9 úhlových vteřin


zdánlivá hvězdná velikost

-2,7 mag


magnetosféra (Model Goddard Space Flight Center O4)

Naklonění k rotační ose

9,6°

Zeměpisná šířka naklonění

201,7°

Vzdálenost dipolové odchylky
(střed planety ke středu dipólu)

0,131 Rj (km)

Šířka/délka vektoru odchylky

-8,0° / 148,57°

Pozn.: všechny šířky/délky jsou dány v souřadnicích Jovian System III (1965.0)
Pozn.:Rj označuje poloměr Jupitera, 71 398 km


atmosféra

Povrchový tlak

>>10 MPa

Průměrná teplota

~129 K

Teplota při 100 kPa

~165 K

Hustota při 100 kPa

~0,16 kg/m3

Rychlosti větru

až ~150 m/s (<30 stupňů šířky)


až ~40 m/s (>30 stupňů šířky)

Měrná molekulová hmotnost

2,22 g/mol

Složení atmosféry (nejistota v závorce)

hlavní:

molekulární vodík (H2)

89,8 % (2,0 %)


helium (He)

10,2 % (2,0 %)

minoritní:

metan (CH4)

3 000 ppm (1 000 ppm)


čpavek (NH3)

260 ppm (40 ppm)


deuterium (HD)

28 ppm (10 ppm)


etanol (C2H6)

5,8 ppm (1,5 ppm)


voda (H2O)

~4 ppm (různé s tlakem)

aerosoly:

zmrzlý čpavek


zmrzlá voda


hydrosulfid čpavkuPrstence

Jméno prstence

Vzdálenost*

Šířka

Tloušťka

Hmotnost

Albedo

Halový

92 000 km

30 500 km

    20 000 km

?

0,05

Hlavní

122 500 km

6 440 km

<30 km

1013 kg

0,05

Vnitřní pavučinový

128 940 km

52 060 km

?

?

0,05

Vnější pavučinový

181 000 km

40 000 km

?

?

0,05

Pozn.: * Vzdálenost je měřena od středu planety k začátku prstence.Měsíce

Měsíc

#

Poloměr

GM

Vzdálenost

Objevitel

Rok


(km)

(km3.s-2)

(km)

Metis
(S/1979 J3)

XVI

21,5 ± 2,0

0,008 ± 0,002

128 100

S. Synnott/Voyager 2

1979

Adrastea
(S/1979 J1)

XV

8,2 ± 2,0

0,0005 ± 0,0003

128 900

D. Jewitt, E. Danielson

1979

Amalthea

V

83,5 ± 2,0

0,50 ± 0,20

181 400

E.E. Barnard

1892

Thebe
(S/1979 J2)

XIV

49,3 ± 2,0

0,10 ± 0,01

221 900

S. Synnott/Voyager 1

1979

Io

I

1821,6 ± 0,5

5959,91 ± 0,02

421 800

Galileo

1610

Europa

II

1560,8 ± 0,5

3202,74 ± 0,02

671 100

Galileo

1610

Ganymede

III

2631,2 ± 1,7

9887,83 ± 0,03

1 070 400

Galileo

1610

Callisto

IV

2410,3 ± 1,5

7179,29 ± 0,02

1 882 700

Galileo

1610

Themisto
(S/2000 J1)

XVIII

4,0

0,000046

7 507 000

Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier

2000

Leda

XIII

10

0,00073

11 165 000

C. Kowal

1974

Himalia

VI

85

0,45

11 461 000

C. Perrine

1904

Lysithea

X

18

0,0042

11 717 000

S. Nicholson

1938

Elara

VII

43

0,058

11 741 000

C. Perrine

1905

S/2000 J11


2,0

0,000006

12 555 000

Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier

2000

S/2001 J10


1,0

0,000001

19 394 000

Sheppard, Jewitt, Kleyna

2001

S/2001 J7


1,5

0,000003

21 017 000

Sheppard, Jewitt, Kleyna

2001

Harpalyke
(S/2000 J5)

XXII

2,2

0,000008

21 105 000

Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier

2000

Praxidike
(S/2000 J7)

XXVII

3,4

0,000029

21 147 000

Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier

2000

S/2001 J9


1,0

0,000001

21 168 000

Sheppard, Jewitt, Kleyna

2001

S/2001 J3


2,0

0,000006

21 252 000

Sheppard, Jewitt, Kleyna

2001

Iocaste
(S/2000 J3)

XXIV

2,6

0,000013

21 269 000

Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier

2000

Ananke

XII

14

0,002

21 276 000

S. Nicholson

1951

S/2001 J2


2,0

0,000006

21 312 000

Sheppard, Jewitt, Kleyna

2001

S/2001 J6


1,0

0,000001

23 029 000

Sheppard, Jewitt, Kleyna

2001

S/2001 J8


1,0

0,000001

23 124 000

Sheppard, Jewitt, Kleyna

2001

Chaldene
(S/2000 J10)

XXI

1,9

0,000005

23 179 000

Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier

2000

Isonoe
(S/2000 J6)

XXVI

1,9

0,000005

23 217 000

Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier

2000

S/2001 J4


1,5

0,000003

23 219 000

Sheppard, Jewitt, Kleyna

2001

Erinome
(S/2000 J4)

XXV

1,6

0,000003

23 279 000

Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier

2000

Taygete
(S/2000 J9)

XX

2,5

0,000011

23 360 000

Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier

2000

Carme

XI

23

0,0088

23 404 000

S. Nicholson

1938

S/2001 J11


1,5

0,000003

23 547 000

Sheppard, Jewitt, Kleyna

2001

Kalyke
(S/2000 J2)

XXIII

2,6

0,000013

23 583 000

Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier

2000

Pasiphae

VIII

30

0,02

23 624 000

P. Melotte

1908

S/2002 J1


1,5

0,000003

23 064 000

Sheppard

2002

Megaclite
(S/2000 J8)

XIX

2,7

0,000014

23 806 000

Sheppard, Jewitt, Fernandez, Magnier

2000

S/2001 J5


1,0

0,000001

23 808 000

Sheppard, Jewitt, Kleyna

2001

Sinope

IX

19

0,005

23 939 000

S. Nicholson

1914

Callirrhoe
(S/1999 J1)

XVII

4,3

0,000058

24 102 000

J.V. Scotti, T.B. Spahr, R.S. McMillan,
J.A. Larsen, J. Montani, A.E. Gleason,
T. Gehrels

1999

S/2001 J1


2,0

0,000006

24 122 000

Sheppard, Jewitt, Kleyna

2001